Bàn trà gỗ công nghiệp BT-103VDS
Giá : 3,640,000 ₫ 4,850,000 ₫
Bàn gỗ phòng khách BT-102VDS
Giá : 9,680,000 ₫ 12,150,000 ₫
Bàn gỗ phòng khách BT-101VDS
Giá : 5,650,000 ₫ 6,840,000 ₫
Bàn trà phòng khách BT-100VDS
Giá : 6,000,000 ₫ 7,500,000 ₫